Generelle betingelser

Standard timesatser (oppdatert 8.11.17)

Vanlig pris som kunden betaler per time er fra kr 440 + mva (egenandel) ved bruk av rettshjelpsforsikring, til kr 3.500 + mva hvor det ikke er forsikringsdekning. I de fleste forsikrings- og erstatningssaker får vi aktivisert rettshjelpsdekning (den er en del av din villa/innboforsikring). I yrkesskadesaker betaler normalt forsikringsselskapet alt salær, slik at kunden ikke betaler noe selv. Kontakt oss for å avklare din rett til rettshjelpsforsikring og/eller fri rettshjelp. I de fleste erstatnings- og forsikringssaker finner vi en løsning slik at kunden selv må betale en liten del av advokatsalæret.

Korte henvendelser som krever korte svar besvares gratis. Send henvendelse ved bruk av e-post. Du vil ikke motta noen faktura. Er spørsmålet/saken for omfattende til at du kan få gratis tilbakemelding får du beskjed om det.

For mer omfattende saker, hvor du ønsker tilbud om advokatbistand med angivelse av hva saken vil koste, kontakt oss. Forespørselen er gratis. Ved eventuelt tilbud om advokattjenester følger vi Den Norske Advokatforenings regler om avtaleinngåelse og salærfastsettelse.

Nyheter
Slåss for sin skade Nils Kristian Hedemark (37) er en av flere som har skadet seg på jobb for F... 27.04.2009 Les Mer Seier for veteraner Mens hun tjenestegjorde som sersjant i Afganistan, åpdro Nina Bjørnevik (42... 07.01.2009 Les Mer Ber fylkesmannen stanse støyen Advokat Jan Arhaug klager kommunen inn for fylkesmannen. Han mener støyen f... 20.08.2008 Les Mer

Publisert med Visto CMS