Ber fylkesmannen stanse støyen

Han bistår 16 naboer til Moss havn. De har kontaktet Norsk Forening Mot Støy, som advokat Arhaug representerer. Etter at Arhaug var på befaring i Moss i slutten av april, har han skrevet flere brev til Moss kommune ved kommunelegen og etat for miljørettet helsevern.

Krav

Han krever at kommunelegen griper inn overfor virksomhetene som støyer rundt Moss havn. Det er blant annet snakk om selve havna, containertrafikken, lokomotivet med flistransport til Peterson om natten og tungtrafikken til Rockwool. 
Advokat Jan Arhaug fremholder at dette bråket utgjør en helserisiko for beboerne i området og har altså bedt kommunelegen gripe inn med et vedtak om å få stanset støyen og det er særlig flistransporten til Peterson advokaten mener det haster med å få stanset.

Komplisert

Dette har kommunelegen besvart ved å vise til at det er et svært komplisert støybilde i området ved Værlegaten og at det er nødvendig med en grundigere avklaring i saken. Han mener også at samfunnsnytten ved disse virksomhetene er så betydelig at de ikke kan stanses med bakgrunn i den støyen som er i området i dag. 
Derfor har nå advokat Arhaug anket denne avgjørelsen inn for fylkesmannen i Østfold. Han ber fylkesmannen gripe inn på vegne av beboerne. 
– Og hva sier du til denne utviklingen i saken, kommunelege Knut Michelsen.

Nye lokomotiv

– Jeg er ikke delegert myndighet til å stanse noen av disse virksomhetene. Det må eventuelt behandles av kommunestyret. Men vi har jobbet lenge med denne saken og den er komplisert. 
– Vi har nå hatt et møte med alle som driver næringsvirksomhet i området og Peterson har lovet å ha mindre støyende transport på plass i september. Samtidig har vi en dialog med jernbaneverket for å unngå at denne jobben må skje midt på natten. 
– Fra vår side har vi også gått mot annen støy i strøket, som sene og tidlige fergeavganger. Men dette er det andre som avgjør. Derfor må vi nå bare avvente sakens gang hos fylkesman

nen og vi har sendt over all nødvendig dokumentasjon, avslutter Knut Michelsen.

Les hele artikkelen hos Moss Avis

Nyheter
Slåss for sin skade Nils Kristian Hedemark (37) er en av flere som har skadet seg på jobb for F... 27.04.2009 Les Mer Seier for veteraner Mens hun tjenestegjorde som sersjant i Afganistan, åpdro Nina Bjørnevik (42... 07.01.2009 Les Mer Ber fylkesmannen stanse støyen Advokat Jan Arhaug klager kommunen inn for fylkesmannen. Han mener støyen f... 20.08.2008 Les Mer

Publisert med Visto CMS